April 2, 2022 By Mohammad Peters

NAPRAW: Jak Zastosować Zasady Ograniczeń Oprogramowania W Systemie Windows XP

Napraw swój komputer teraz za pomocą Restoro

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Restoro
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz swój język
 • Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera w poszukiwaniu błędów
 • Pobierz to oprogramowanie już dziś, aby ponownie uruchomić komputer.

  W tej pomocy dla użytkownika odkryjemy pewne możliwe wyniki, które mogą spowodować, że Zasady ograniczeń oprogramowania będą nadal używane w Windows XP, dodatkowo zasugeruję możliwe sposoby obsługi, które możesz wypróbować, aby rozwiązać ten problem.Niezależnie od tego, czy użytkownicy XP mają obecnie uprawnienia administratora, czy nie, zasady ograniczeń oprogramowania (SRP) powinny uniemożliwiać uruchamianie plików wykonywalnych śledzenia. SRP można uzyskać w zasadach grupy (lub osobnym edytorze) ze względu na opcje Konfiguracja komputera > Ustawienia systemu Windows > Ustawienia zabezpieczeń > Zasady ograniczeń oprogramowania.

  jak — użyj zasad ograniczeń oprogramowania w systemie Windows XP

  Wprowadzenie

  Ustawienia ograniczeń oprogramowania zapewniają witrynie oparty na zasadach grupy mechanizm umożliwiający identyfikację oprogramowania i kontrolować, jak działa na prawdziwym nowym komputerze. Jednak te zasady mogą być zawsze używane do ochrony komputerów z systemami operacyjnymi Microsoft Windows (począwszy od Windows Server 2003 i Windows Professional) pochodzących ze znanych konfliktów oraz do ochrony danego komputera przed zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak wirusy i trojany, które są naprawdę złośliwe. Możesz także użyć zasad wydawania pakietów oprogramowania, aby stworzyć świetną, sztywną konfigurację dla komputerów, na których subskrybent zezwala tylko niektórym aplikacjom. Zasady ograniczeń oprogramowania wykorzystują jedną konkretną wbudowaną usługę Microsoft Active Directory i zasady grupy. Można również tworzyć zasady ograniczeń oprogramowania planu komputerów na komputerach w trybie offline. SRP

  Jak inwestować w politykę ograniczeń oprogramowania?

  Ta sekcja umożliwia specjalistom IT procedury wprowadzania zasad kontroli aplikacji przy użyciu zasad ograniczeń oprogramowania (SRP) z systemów Windows Server ’08 i Windows Vista.

  Zawsze używaj funkcji AppLocker w tej samej domenie

  SRP i AppLocker korzystają z zasad grupy, ponieważ nazwa witryny jest zarządzana. Jeśli jednak zasady zaawansowane z wygenerowanego SRP i funkcji AppLocker są obecne w tej samej nazwie domeny, a konsumenci są wymuszani za pomocą zasad grupy, zasady funkcji AppLocker mają pierwszeństwo przed ukończonymi zasadami z wyzwolonego SRP na komputerach, na których nadal działa system operacyjny. sprzęt AppLocker. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki dziedziczenie zasad grupy stosuje się do zasad funkcji AppLocker i zasad generowanych przez SRP, zobacz Understanding AppLocker Rule Inheritance, a w konsekwencji ustawienia kontroli w zasadach grupy.

  jak korzystać z zasad ograniczeń oprogramowania w ostatnim systemie Windows XP

  Wprowadzenie

  Za pomocą zasad ograniczeń oprogramowania pomagają chronić całe środowisko obliczeniowe przed niezaufanym oprogramowaniem poprzez oznaczanie i określanie kwalifikowanego oprogramowania biegać. Możesz określić rzeczywisty domyślny poziom bezpieczeństwa Nieograniczony lub nawet Zabroniony dla obiektu zasad grupy (GPO), więc oprogramowanie jest często jednym z dwóch dozwolonych lub domyślnie zabronionych. Możesz odejść od tej domyślnej miary pewności, tworząc metody reguł ograniczeń oprogramowania dla określonego oprogramowania. W przypadku badań naukowych, jeśli uważasz, że domyślny poziom ochrony to Odmowa, możesz wprowadzić ograniczenia, aby umożliwić działanie określonego podejścia. Dużo zabezpieczeń. Typy reguł są porównywane w następujący sposób:

  Wprowadzenie

  Zasady ograniczeń oprogramowania (SRP) to funkcja oparta na zasadach grupy, która identyfikuje obszary zainteresowania oprogramowania na uruchamianiu na komputerach domeny, niektóre najczęściej związane z wykonywalnością wielu programów. Wykorzystują zasady ograniczania przepustowości sieci, aby utworzyć wysoce ograniczoną konfigurację dla osoby, która może zezwolić tylko na określone misje. Są one dodatkowo integrowane przez Microsoft Active Directory Domain Services, jeśli chcesz zastosować zasady grupy, ale w rzeczywistości mogą zostać skonfigurowane na komputerach autonomicznych. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat SRP, zobacz Zasady ograniczeń oprogramowania.

  Konfigurowanie zasad ograniczeń oprogramowania

  Podczas instalowania plików z autografem cyfrowym może wystąpić błąd instalowanie aplikacji, gdy obowiązują zasady ograniczeń aplikacji. źle zaprojektowany w planie operacyjnym. Jeśli napotkasz ten podstawowy błąd, skonfiguruj swoje plany rabatowe rrnsurance w prsoftware.

  Zanim zaczniesz

  Jeśli naprawdę znajdziesz post pomocny, na pewno przyciągnie Cię nasz cotygodniowy biuletyn informacyjny. W każdy poniedziałek wysyłamy niektóre z 5 najlepszych łączy bezpieczeństwa Active Directory, które czytamy w każdym miesiącu szkolnym. Utknąłeś na czymś? Po prostu wyszukaj w swojej skrzynce odbiorczej nasz biuletyn, tak jak w rzeczywistości, jako własne hasło, a właściciele zwykle znajdą odpowiedź zorientowaną na wyniki.

  Pobierz to oprogramowanie już dziś, aby ponownie uruchomić komputer.

  FIX: How To Use Software Restriction Policies In Windows XP
  FIX: So Wenden Sie Softwareeinschränkungsrichtlinien In Windows XP An
  ИСПРАВЛЕНИЕ: как снова использовать политики ограниченного использования программ в Windows XP
  FIX : Comment Utiliser Les Politiques De Restriction Logicielle Dans Windows XP
  FIX: Softwarebeperkingsbeleid Gebruiken In Windows XP
  FIX: Hur Man Använder Programbegränsningspolicyer I Windows XP
  FIX: Come Utilizzare I Criteri Di Restrizione Software In Windows XP
  CORREÇÃO: Como Usar As Políticas De Restrição De Software No Windows XP
  FIX: Cómo Usar Las Políticas De Restricción De Software En Windows XP
  FIX: Windows XP에서 소프트웨어 제한 정책을 사용하는 방법